Odčervovacie programy v chovoch koní

28. září 2014 v 14:00 |  Články

Odčervovacie programy v chovoch koní


Autor: MVDr. M. Boldižár, MVDr. K. Dudriková, MVDr. P. Vidricková, MVDr. V. Hura, PhD.

Úvod
Približne 50% populácie koní má prirodzenú rezistenciu voči parazitom. Avšak zbytok
populácie nemá prirodzenú odolnosť, následkom čoho sa stáva prirodzeným zdrojom
kontaminácie prostredia. Faktom je, že približne 20-30% zo svetovej populácie koní je
zodpovedných za produkciu 80% vajíčok parazitov nachádzajúcich sa v prostredí. Napriek
dostupnosti a širokej škále antiparazitík na trhu, sú parazitózy stálym problémom v chovoch
hospodárskych ako aj spoločenských zvierat. Úplná eradikácia parazitóz je menej
pravdepodobná, skôr sa snažíme o udržanie ochorenia na subklinickej úrovni použitím
vhodných preventívnych opatrení. Prevencia spočíva v dodržiavaní odčervovacej schémy, tzn.
neodčervovať častejšie, než je to potrebné, vyhnúť sa poddávkovaniu liečiv, pokiaľ je to
možné striedať antiparazitiká s rôznym mechanizmom účinku, dodržiavať opatrenia pri
presunoch zvierat (napr. odčerviť nového jedinca pred vypustením do stáda) a v neposlednej
rade pravidelne sa snažiť monitorovať účinnosť antiparazitík koprologickým vyšetrením.


Endoparazitózy u koní
U koní a iných equidov môžeme diagnostikovať vyše 150 druhov endoparazitov. Pre
praktického veterinárneho lekára je oveľa praktickejšia klinická klasifikácia, v ktorej sa
nachádza väčšina nebezpečných endoparazitov:

 • Veľké strongyly (S. vulgaris, S. edentatus, S. equinus)
 • Malé strongyly/ Cyatostomóza (Cyathostominae spp.)
 • Ostatné nematodózy (Trichostrongylus axei, Strongyloides westeri)
 • Škrkavky/ Askaridióza (Parascaris equorum)
 • Mrle/ Oxiurióza (Oxiuris equi)
 • Pásomnice/ Cestodóza (Anaplocephala magna, A. perfoliata, Paranoplocephala
 • mamillana)
 • Strečkovitosť/ Gastrofilóza (G. intestilnalis, G. hemorrhoidalis, G. nasalis)
 • Pľúcne červy (Dictyocaulus arnfieldi)
 • Onchocerkóza (Onchocerca cervicalis)


Klinické príznaky infestácie endoparazitmi
Väčšina dospelých koní s endoparazitárnou infestáciou sa javí klinicky zdravá.
Adspekčne môžu byť v celkovej dobrej telesnej kondícii, s lesklou a priliehajúcou srsťou.
Zatiaľ čo v GIT-e sa rozvíja parazitárna infekcia s následným rozvojom ireverzibilných
patologických zmien. Ale u iných koní, hlavne vekovo nižších kategórií, mžţu byť
pozorované klinické príznaky:
 • Matná a odstávajúca srsť
 • Úbytok hmotnosti
 • Škrabanie chvosta
 • Kolika
 • Depresia, letargia, nechutenstvo
 • Strata výkonnosti
 • Kašeľ a výtok z nosa
 • Diarrhoea

Antiparazitárny program
Antiparazitárnym programom máme na mysli nielen samotnú aplikácia prípravku, ale aj
komplexnú starostlivosť o hygienu maštalí, starostlivosť o výbehy a pravidelné koprologické
vyšetrenia. Pri tvorbe antiparazitárneho programu pre chov musíme brať na vedomie niekoľko
ukazovateľov:
 • Vek a kategória koní
 • Vývojový cyklus endoparazitov
 • Zamorenosť prostredia chovu- stajne
 • Dostupnosť účinných látok na trhu
 • Moţnosť aplikácie preventívnych opatrení
Starostlivosťou o výbehy sa zbavujeme vývojových štádií parazitov žijúcich mimo tela
hostiteľa. Vzhľadom k tomu, že sa väčšina vajíčok parazitov dostáva do prostredia práve
trusom, je vhodné každodenne zbierať v týchto výbehoch trus. Ak sa jedná o veľkú plochu
kde to nie je možné, je vhodné pre kone oplotiť menšie výbehy, ktoré je dobré po nejakej
dobe striedať. Určite sa oplatí kosiť aj nedopasené plochy tráv, keďže práve tam sa darí rôznym parazitom resp. ich larválnym štádiam. Medzi preventívne opatrenia pasienkov patrí
aj dobré známe vápnenie, rotácia iných druhov zvierat na pasienkoch, použitie kŕmitok na
seno, respektíve na krmivo, ktoré sa prijíma zo zeme.
Čo sa týka hygieny maštalí, tu radíme predovšetkým každodennú dôkladnú výmenu
podstielky a každoročnú dezinfekciu maštalí (vápnenie stien, dezinfekcia mreží a podlahy
spojená s úplným odstránením podstielky).
Samozrejmosťou chovateľov a prevádzkovateľov maštalí, by malo byť preventívne
koprologické vyšetrenie, ktorým máme moţnosť sa presvedčiť o vhodne zvolenom
antiparazitárnom programe. Avšak je potrebné si uvedomiť, ţe toto vyšetrenie nie je úplne
spoľahlivé, vzhľadom na nepravidelné vylučovanie vajíčok do prostredia hostiteľom. Taktiež
záchyt pásomnice je týmto vyšetrením veľmi nízky, čo ale neznamená, že sa v hostiteľovi

nenachádzajú.

Antiparazitárne prípravky
Za posledných desať rokov nebola vyvinutá nová látka na dehelmintizáciu koní, ale
zároveň bola zistená rezistencia na všetky existujúce účinné látky. Z toho dôvodu je nutné
prehodnotiť naše doterajšie odčervovacie návyky. V krajinách s vyspelým chovom koní
v dôsledku vzniknutej situácie sa v súčasnosti kladie dôraz na:
 • Preventívnu aplikáciu prípravkov vo frekvencii 3 až 4 mesiace
 • Striktné striedanie účinných látok
 • Aplikácia na základe protokolov pre jednotlivé kategórie
 • Vypracovanie protokolov na základe FEC (obsah vajíčok v truse) a ERP (periódy na
 • znovuobjavenie vajíčok)
Na výber máme v súčasnosti iba 4 hlavné farmakologické skupiny endoparazitík pre kone:
 • Benzimidazoly (mebendazol, fenbendazol, oxibendazol)
 • Avermektíny (ivermectín, moxidektín)
 • Pyrantel pamoas
 • Praziquantel
Z hore uvedených skupín sú na slovenskom trhu oficiálne dostupné iba 3. Praziquantel je
primárne anticestodikum už pri jednorázovej aplikácii. Avermektíny sú primárne antinematodiká bez účinku na cestódy. Pyrantel pamoas a benzimidazoly sú antinematodiká
pri jednorázovej aplikácii a pri viacnásobnej aj anticestodiká.

Možnosti aplikácie antiparazitárnych prípravkov u koní
Na výber máme primárne tri možné spôsoby aplikácie antihelmintík:
 • Orálny aplikátor
 • Nosohltanová sonda
 • Ako kŕmne aditívum
 • Per rectum
V zásade všetky tri sú plnohodnotné a výber závisí na veterinárnom lekárovi, kategórií
koní a zdravotnom stave jedinca. Snažíme sa tlmiť výskyt gastrointestinálnych parazitov,
z toho dôvodu parenterálna aplikácia prípravkov je nelogická, dôvodom je hlavne to, že
primárne nezasiahneme cieľový orgán a zároveň je nutné si uvedomiť aj zníženie účinku
preparátu a podporu rozvoja rezistencie.

Záver
Pri tvorbe dehelmintizačného programu je nutné si uvedomiť:
 • Neexistuje sterilný kôň, v zmysle prevalencie endoparazitov
 • Neexistuje prostredie, v ktorom by sa nenachádzali endoparazity koní
 • Prevalenciu endoparazitov koní v chove/stajni môţeme len tlmiť
 • Gravidné kobyly je nutné odčerviť 6 týţdňov pred pôrodom
 • Ţriebätá začíname odčervovať od 2 mesiacov veku
 • Preventívne antinematodikom odčervujeme chovy/stajne minimálne raz za 6 mesiacov
 • Preventívne anticestodikom odčervujeme chovy/stajne minimálne raz za 24 mesiacov
 • Kvantitatívne vyšetrenie trusu vykonávame v chove/stajni minimálne raz 6-12
 • mesiacov
 • Kvalitatívne vyšetrenie trusu vykonávame v chove/stajni na základe typu pouţitého prípravku a jeho ERP
 • Aplikáciu antinematodík a anticestodík je nutné upraviť pre chov, stajňu, kategóriu,
 • respektíve jedinca, na základe výsledkov kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy trusu

ZDROJ: Boldivet
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama