Září 2012

Babezióza psov

29. září 2012 v 13:11 Články

Babezióza psovAutor: MVDr. Stanislav Kollar
Kategória: Infekčné chorobyr. Babesia - jednobuněční parazité vyvíjející se v erytrocytech
Babesia canis - velká babesie 5 x 2,5 µm
Vektor - klíšťata r. Rhipicephalus, v mírném pásmu r. Dermacentor , transovariální přenos
Výskyt - v závislosti na vektorech
Patogenita

Destrukce erytrocytů
Hemolytická anémie - imunitní odpověď
Glomerulonefritida - imunokomplexy
Patogenita se liší u jednotlivých kmenů babesií, podle geografických oblastí a vektorů a vnímavosti hostitele


Klinické příznaky


Akutní - vysoká horečka, anémie, ikterus, hemoglobinurie (úhyn)
Chronická - méně výrazná horečka, anémie a ikterus, hubnutí, únava, ascites, stomatitida, gastritida, postižení očí, bolestivost svalů, parézy, epileptiformní záchvaty
Latentní - "chronický únavový syndrom"


Diagnostika

Anamnéza - lokalita, přisátá klíšťata, přímý průkaz babesií v krevním nátěru
Sérologicky - detekce protilátek NFR (IgG, IgM)
zImportovaná babesióza - nález simultánních krevních infekcí přenášených klíšťaty (ehrlichióza, hepatozoonóza aj.)


Terapia


Pentamidin (Lomidin) 16,5 mg/kg i.m.
imidokarb (Imizol) 1 - 5 mg/kg 2x v dvoutýdenních intervalech
Proti imunitní reakci hostitele - krátkodobá imunosuprese (prednison)


Prevencia


Zabránění infestaci klíšťat
Včasné odstranění přisátých klíšťat
Transfuze - vyšetření donora, přenos při latentní babesióze