Březen 2012

Vrodené ochorenia kože u koní

25. března 2012 v 12:31 Články

Vrodené ochorenia kože u koní

Autor: MVDr. Kushev a MVDr. Kozák
Kategória: Choroby kože (Dermatológia)Vrodené kožné choroby u koňa sa vyskytujú veľmi zriedkavo. Ojedinele sa objavuje hypotrichosis congenita (vrodený nedostatok srsti). Zvláštnu formu predstavuje dystrofia folikulov hrivy a chvosta, pri ktorej je v týchto oblastiach dlhá srsť skrátená, nepriliehavá, matná, lámavá. U niektorých plemien koní sa zistila zvlnená srsť s autozomálne recesívnou dedičnosťou.


A l b i n i z m u s: predstavuje poruchu tvorby melanínu v melanocytoch, ktorý sa dedí autozomálne recesívne. Zvieratá sú precitlivené na svetlo.
Dominantná alela W a aj alela Cer vedú k absencii kožných pigmentov, takže tieto kone sú od narodenia biele. Výskyt alely G naopak spôsobuje, že žriebätá sú úplne pigmentované, s pribúdajúcim vekom koní však dochádza k depigmentácii, takže časom z nich vzniknú beluše. Typickými predstaviteľmi sú lipicany, arabské a camarské kone. Pod vitiligom rozumieme lokálnu škvrnitú stratu farbiva, ktorá sa u koní vyskytuje predovšetkým okolo papule a očí, zriedkavejšie okolo vulvy, konečníka a kopytá. Stratu farbiva pozorujeme najčastejšie u arabov, u ktorých sa predpokladá dedičný základ. Vo väčšine prípadov sa vyskytuje už u žriebät, môže však vzniknúť aj neskôr, ba dokonca aj u starých zvierat, najčastejšie ochorejú kobyly, predovšetkým počas alebo krátko po gravidite. Diagnózu určíme na základe anamnézy, klinického obrazu a histologického vyšetrenia. Pri albinizme melanocyty existujú, no nedochádza k tvorbe melanínu, pri vitiligu naopak, melanocyty absentujú. Vrodenú alopéciu (alopecia congenita) pokladáme za dedičnú a jej vznik súvisí s atrofiou folikulov.

A s t e n i a c u t i s - kutánnu asténiu pozorujeme u plemena Quarter horse a krížencov arabov. Choroba sa klinicky prejavuje vo veku pol až jedného roka.
K l i n i c k é p r í z n a k y: sa prejavujú niekoľko centimetrov širokými zmenami na chrbte a hrudníku, na ktorých je koža mierne nadvihnutá, tenká a pôsobí zamatovo.
D i a g n ó z a: určíme histologickým vyšetrením biopreparátu. Diferenciálne diagnosticky prichádza do úvahy aplasia cutis.
Choroba u koní prebieha mierne, takže liečba nie je nevyhnutná.


Epitheliogenesis imperfecta alebo aplasia cutis sa u koní vyskytuje veľmi často na hlave a na končatinách, môže dôjsť až k defektom kopýt alebo vyzutiu kopyta. Často sa s aplasiou cutis stretávame v kombinácii s poruchami epitelu sliznice ústnej dutiny a pažeráka.ZDROJ: Choroby koní (Kushev, Kozák)

Obezita u psa

21. března 2012 v 13:14 Články

Obezita u psa


Autor: "crevko"
Kategória: Výživa a dietetika


Psia obezita je jedným z najrýchlejšie rastúcich zdravotných problémov psov súčasnosti. Podobne ako u ľudí, obezita vedie k celej škále ochorení, porúch a iných komplikácií. Podľa štúdie Asociácie pre prevenciu obezity domácich zvierat trpelo v USA v roku 2010 nadváhou (prvý stupeň obezity) a obezitou 55,6% psov (43 miliónov psov), pričom skutočne obéznych bolo 20,6% psov (16 miliónov psov)! Tieto alarmujúce čísla sú síce z amerických štatistík (američania sú považovaní za tretí najtučnejší národ na svete), ale ani v Európe to asi nebude oveľa lepšie. Aby sme nadváhu svojho miláčika začali kontrolovať, musíme psovi v prvom rade zabrániť priberať na váhe.


Príčiny psej obezity
Existuje množstvo dôvodov na základe ktorých dochádza u psov k vzniku nadváhy:
- nedostatok pohybu a nevhodná strava - najčastejšia príčina,
- zotavovanie sa z choroby alebo úrazu - častokrát sa v rámci liečby požaduje obmedzený pohyb a pes tak nemôže vydať prijaté kalórie,
- hormonálne poruchy,
- genetické predispozície u niektorých plemien môžu byť rozhodujúcim faktorom.
Medzi plemená ktoré sú viac náchylné k obezite patria napríklad: buldog, bígl, mops, labrador... .

Zdravotné komplikácie v dôsledku psej obezity
Obezita u psa je nebezpečná, pretože môže vyvolávať množstvo zdravotných problémov. Novovzniknuté problémy môžu negatívne ovplyvniť už existujúci zdravotný problém.
Následkom obezity môžu vzniknúť nasledujúce choroby a poruchy:
- srdcové ochorenia,
- cukrovka,
- vysoký krvný tlak,
- ortopedické problémy,
- osteoartróza,
- respiračné ochorenia,
- rôzne formy rakoviny,
- skrátenie života až o 2,5 roka.

Ako určiť u psa nadváhu
Postupné priberanie na váhe je nenápadné a pri každodennom kontakte s našim miláčikom si ho spočiatku ani nemusíme všimnúť. Priatelia alebo členovia rodiny, ktorí so psom nie sú tak často ako my, si túto zmenu môžu všimnúť skôr. Dobrou indikáciou vznikajúcej nadváhy za inak normálnych okolností by mohla byť aj znížená telesná aktivita a lenivosť.
Nadváhu svojho psíka môžeme zistiť nasledovne:
- pozdĺžnym prehmataním hrudného koša by sme mali cítiť rebrá pokryté tenkou vrstvou tuku, ak ich nevieme nahmatať, pes trpí nadváhou,
- pri pohľade z boku by sa partie smerom od hrudného koša mali zužovať smerom k slabinám, obézny pes má brucho zarovno s hrudníkom,
- pri pohľade zhora by mal byť driek mierne zúžený; rovný, alebo rozširujúci sa driek naznačuje nadváhu.

Ako znížiť hmotnosť psa trpiaceho nadváhou
Podobne ako u ľudí, redukcia váhy spočíva v diete a zvýšenej aktivite psa. Rozdiel je v tom, že chudnutie závisí na vôli našej a nie na vôli psa.
Dieta: spočíva vo výbere vhodnej stravy a regulácii jej množstva. V žiadnom prípade psovi nepodávajme ľudskú stravu. Obmedzme prísun maškŕt obsahujúcich vysoký podiel kalórií. Vyberme vhodnejšie krmivo pre nášho psa. Poraďme sa s veterinárom alebo s odborníkom na psiu výživu, za istých okolností sa doporučuje prejsť na diétnu stravu s vysokým obsahom vlákniny. V niektorých prípadoch (keď má pes sklony prejedať sa) môže aj zdravá strava viesť k nadváhe. Odoberme misku s potravou po každom kŕmení, nenechávajme psovi k dispozíci misku s neskonzumovanou potravou celý deň. Zaveďme režim kŕmenia 2 alebo 3 krát za deň a podávajme len doporučené množstvá.

Zvýšená aktivita: je popri vhodnej strave dôležitým prvkom zníženia psej nadváhy. Ak nemáme pevný režim prechádzok, zaveďme ho. Zvýšme frekvenciu a dĺžku prechádzok. Osoží to nielen psovi, ale aj nám. Väčšina psov zvýšenú aktivitu uvíta. Existujú však aj psy so značnou obezitou a pohyb im môže spôsobovať problém. Zastavia sa uprostred prechádzky a odmietajú pokračovať. Môže to byť spôsobené dýchacími ťažkosťami alebo bolesťami. Ak máme takéhoto psa, spočiatku sa nevzďaľujme príliš ďaleko od domu, zvoľme pomalšie tempo a radšej zvýšme frekvenciu prechádzok (viaco krátkych prechádzok ako jednu alebo dve dlhé).
U obézneho psa, ktorý nemá iné zdravotné problémy by sme mali postupovať nasledovne:
1 týždeň - prechádzka 30 minút, 10 minút rýchlej chôdze, 20 minút pokojnej chôdze,
2 týždeň - prechádzka 30 minút, 15 minút rýchlej chôdze, 15 minút pokojnej chôdze,
3 týždeň - prechádzka 30 minút, 20 minút rýchlej chôdze, 10 minút pokojnej chôdze,
4 týždeň - prechádzka 40 minút, 30 minút rýchlej chôdze, 10 minút pokojnej chôdze,
5+ týždeň - dve 30 min. prechádzky denne, 15 - 25 minút rýchlej chôdze striedanej s 5 minútovou pokojnejšou chôdzou.

Po zavedení týchto opatrení by sa nadváha u nášho psíka mala začať znižovať. Kontrolujme na váhe jeho hmotnosť, nemala byť väčšia ako vo veku cca 12 - 24 mesiacov.
ZDROJ: Psickar