Červenec 2011

Angulárne deformity

21. července 2011 v 18:55 Články

Angulárne deformity

Autor: MVDr. Dominika Švehlová
Kategória: Ortopédia

Pavoučí nožky narozených hříbat bývají vykřivené do všech možných světových stran. Kromě překlubování se často setkáme s nohama do "O" či do "X". Jsou tyto nepravidelnosti postoje nebezpečné nebo je lze ignorovat? Je třeba dopřát takovému hříběti klid nebo naopak podporovat jeho pohyb?
Angulární deformity jsou hrozný název, ale pro tuto vývojovou odchylku nic lepšího českého než zalomení osy končetiny v jednom nebo více kloubech asi k dispozici nebude. Zjednodušeně lze říct, že hříbě či rostoucí kůň má jednu nebo více nohou v některém kloubu vychýlené dovnitř a/nebo ven. Nejčastěji se jedná o zalomení v karpu či hlezně, změněnou osu přitom mohou mít i spěnkové klouby nebo ostatní klouby prstů.
Pokud je osa končetiny v kloubu zalomená ven, označuje se termínem valgus, zalomená dovnitř zase pojmem varus (obr. 1). Například carpus/tarsus varus označuje postoj předních/zadních nohou do "O", sudovitý postoj (obr. 2), carpus/tarsus valgus představuje zase postoj do "X", kravský postoj (obr. 3).
Proč mají hříbata křivé nohy?
Hříbě se s křivýma nohama může už narodit; nebo získá angulární deformity až za několik týdnů či měsíců života. Příčin je několik a velmi často se různě kombinují či na sebe navazují. Jedná se především o faktory, které způsobují
- poruchy kostnatění,
- fyzitidu (neboli kostní osteochondróza) a
- asymetrický růst kostí.

Růstová ploténka je chrupavčitá zóna odpovědná za růst kosti do délky. Chrupavka roste, její buňky a tkanivo jsou postupně nahrazovány kostní tkání. Tomuto procesu se říká enchondrální osifikace, jeho hladký a bezvadný průběh je nezbytně nutný pro korektní a rovný růst dlouhých kostí končetin a pro zdravý vývoj kloubů. Bohužel ho může narušit celá řada různých faktorů a pak dochází - kromě známé kloubní osteochondrózy - i k našim angulárním deformitám.
1. Nejvýznamnějším faktorem je takzvané kompresní trauma, čili působení nadměrného (nefyziologického) tlaku. Pokud působí na růstové zóny přiměřeně velký tlak (fyziologický), stimuluje její růst a kostnatění, pokud však je nadměrný, růst a kostnatění brzdí. Způsobuje totiž drobné prasklinky v novotvořené kosti a omezuje prokrvení zóny, kde se chrupavka mění v kost. Kompresní trauma se často kombinuje s dalšími faktory:
2. Nezralost kostry nenarozeného nebo novorozeného hříběte, která ještě zdaleka není dostatečně zkostnatělá, pevná a odolná tlaku; postižená jsou zejména předčasně narozená hříbata.
3. Nestabilita kloubů. U většiny novorozených hříbat jsou měkké a slabé kloubní vazy, kterou nedokážou kloub stabilizovat; ten se vychýlí na některou stranu a na růstové zóny přidružených dlouhých kostí začnou působit asymetrické tlakové síly.
4. Fyzitida, což je zduření konců kosti, které vzniká následkem traumatu růstové zóny, překrmování bílkovin, minerálně nevyváženou výživou a působení genetických faktorů. Dochází tak k nerovnoměrným tlakům na růstové ploténky.
Pokud se už narodí hříbě s křivýma nohama, lze předpokládat, že prvotní příčinou bylo neúplné či narušené kostnatění růstových chrupavek. Na takto postižené konce kostí působí po narození asymetrické a někdy až nadměrné tlakové síly. Ty jsou tím větší, čím výraznější je deformita kloubu novorozeného hříběte.
Naopak u získaných deformit jsou asi prvotní nadměrné tlakové síly, které způsobí poruchu kostnatění v některé části růstové ploténky. Situaci ještě komplikuje nedostatečný vývoj drobných kůstek zápěstí či hlezna nebo nestabilita kloubu.
Jaké jsou příčiny vrozených angulárních deformit :
- nesprávná poloha plodu hříběte v děloze,
- překrmování klisny ve druhé polovině březosti (hodně tuku v břiše omezuje prostor pro březí dělohu),
- nestabilita kloubů,
- nedostatečné kostnatění (hypoplazie) některých kostí, což způsobí jejich nestejnou výšku a tedy i nestejné rozložení tlakových sil; může to souviset s osteochondrózou či poruchou štítné žlázy,
- s otazníkem jsou dědičné faktory, výživa či působení hormonů.

Příčiny získaných angulárních deformit jsou obvykle tyto:
- nerozpoznaná mírná vrozená deformita, která se určitou dobu po narození zhorší následkem působení zátěže, nadměrného růstu nebo překrmování hříběte,
- poranění růstové ploténky (čím dříve k němu dojde, tím je následek závažnější; těžké poranění může dokonce vést až k jejímu nevratnému uzavření),
- nadměrné zatížení končetiny, například když si mladý kůň poraní jednu končetinu, tu odlehčuje a přetěžuje tak končetinu sousední, na níž se vyvine angulární deformita,
- překrmování (zvětšení hmotnosti následkem překrmování zvyšuje tlakové síly na růstové zóny a podporuje tak vznik či zhoršení případné deformity) a nevyvážená výživa (minerální nerovnováha vede k poruše kostnatění, například nedostatek Ca a nadbytek P, nedostatek zinku, mědi, manganu či molybdenu aj. nebo nedostatek vitamínů A a D),
- nedostatečná nebo nesprávná úprava kopýtek,
- nadměrná zátěž,
- nesymetrický růst kostí a
- nepravidelný postoj.

Pavouček s křivýma nožičkama?

Myslím, že popisovat angulární deformity není nutné - nožky do "X", "O" či jednostranně zalomené končetiny jsou jasným příznakem. Často se k nim připojí i překlubování nebo vytočení spěnek a kopýtek (obr. 4). Přestože se v některém případě mohou končetiny spontánně narovnat, je vždy dobré informovat veterináře a nechat si od něho poradit. Určitě mu pomohou následující údaje:

- jedná/nejedná se o předčasně narozené hříbě,
- hříbě se už tak narodilo nebo se deformity objevily později,
- jak byla klisna ve druhé polovině březosti krmená,
- deformity se zlepšují, zůstávají stejné nebo zhoršují,
- zda hříbě nekulhalo z nějaké příčiny na sousední končetinu,
- deformity se objevily náhle nebo se vyvinuly pozvolně,
- jak je hříbě krmeno a jaký má denní režim.

Veterinář si hříbě prohlédne, prohmatá nožky, vyzkouší stabilitu jeho kloubů, vyloučí poranění, infekci či akutní zánět a především postižené klouby zrentgenuje. Na rentgenovém snímku změří odchylku osy končetiny, zjistí průsečík os dlouhých kostí, určí, zda jsou kosti správně zkostnatělé a mají správný tvar, prozkoumá, zda nedošlo k poškození okolních tkání. Pouze tak může kromě zjištění příčiny zvolit odpovídající léčbu a navrhnout další opatření.

Jaké jsou tedy možnosti léčby?

1. Většina hříbat narozených s méně závažnými deformitami kloubů se spraví během prvních několika týdnů bez jakékoli léčby, pokud na kosti působí fyziologické tlakové síly, které podpoří jejich postupné narovnání. Doporučuje se svobodný pohyb na pastvině.
2. Není vzácné, že se hříbě narodí s nestabilními klouby, které se následkem toho vytáčejí dovnitř nebo ven. Přiměřený pohyb po pastvině posiluje svaly a zpevňuje vazy a šlachy, které pak dokážou stabilizovat klouby.
3. Pokud se křivé končetiny nevyrovnají do 5-7 dní nebo se stav zhoršuje či je angulární deformita výrazná (odchýlení od osy o více než 15°), je třeba začít tento stav okamžitě řešit.
První volbou jsou takzvané konzervativní metody:
- klid v boxe, který omezí nadměrné nefyziologické tlakové síly působící na růstové ploténky,

- korektury, které vybalancují kopýtko a s nimi i končetinu,
- změna krmení, které se má skládat z kvalitního vojtěškového sena a minerálního doplňku obsahujícího fosfor, množství jádra má být co nejvíce omezené. 4. Pokud se hříbě ani tak nezlepší do 2-3 týdnů, nebo se jeho stav stále zhoršuje, je třeba přistoupit k odbornému ošetření. Podle výsledku klinického a rentgenologického vyšetření se veterinář rozhodně pro jednu z následujících možností:
- přiložení fixačního obvazu, dlahy nebo kastu; tuto variantu volí veterinář především tehdy, když je postižený kloub nedostatečně stabilní (rukama ho lze "srovnat" do normální polohy); přibližně do 4 týdnů by se měl problém vyřešit, protože kosti dozrají a vazy se zpevní;
- operace, spočívající v přemostění růstové zóny šrouby a dráty na konvexní straně kloubu (zpomalí zde růst kosti), protnutí okostice na konkávní straně kloubu (podpoří růst kosti), popřípadě různé korekce asymetrické délky a tvaru kosti (obr. 5).

Pokud se křivé nožky hříběte nespraví po pár dnech pobytu na pastvině, rozhodně je třeba nenechávat to dále na náhodě. Deformitu je třeba napravit dříve, než se uzavře růstová ploténka, aby nedošlo k nevratným změnám - vzniku nepravidelného postoje a/nebo degenerativního onemocnění kloubu (artróza). Už v takto raném mládí lze předurčit zdraví a životní osud svého koně.


Enterotoxémia oviec

3. července 2011 v 17:34 Články

Enterotoxémia oviec

Autor: MVDr. Stanislav Kollar
Kategória: Vnútorné choroby

Původce: Clostridium perfringens typ C

Patogeneze:
- pomnoží se ve střevě a produkuje endotoxin
Klinické příznaky:
- řídký zapáchající trus s příměsí krve
- ataxie
- úhyn v křečích

PA-nález:
- v tělních dutinách exudát
- zánět střev
- překrvení plic
- krváceniny pod epikardem

Diagnóza:
- klinické vyšetření
- PA- vyšetření
- Bakt.vyš.

Terapie:
- při perakutním průběhu žádná
- odstranit stresy
- vakcinace