Duben 2011

Reprodukcia súk - Základ

19. dubna 2011 v 20:00 Články

Reprodukcia súk - Základ

Autor: MVDr. Stanislav Kollar
Kategória: Pôrodníctvo a gynekológia

Fena pohlavně dospívá ve věku 7 - 14 měsíců. Obecně lze říci, že feny malých plemen dospívají dříve a feny velkých plemen později. Pohlavní cyklus probíhá zpravidla dvakrát do roka přičemž u některých plemen se dostavují tři i čtyři pohlavní cykly za rok a naopak u některých primitivních plemen pouze jeden. Psi - samci - jsou schopni páření po celý rok.

Celková délka říje je přibližně 14 - 18 dnů. Nejvhodnější doba pro krytí je obyčejně

9. - 13.den od počátku říje tedy od objevení se krvavého výtoku. Všechny tyto číselné údaje je nutno brát jako orientační, protože u jednotlivých fen mohou být značné rozdíly.

Gravidita feny:

Trvá přibližně 62 - 63 dnů, přičemž krajní hodnoty jsou 57 - 70 dnů. Počet plodů je u malých plemen nižší (1 - 2), u velkých a obřích plemen bývá počet štěňat často vyšší než 10.
Průběh porodu se dělí na tři stádia:

Otevírací stádium:
Je charakteristické postupně zesilujícími peristaltickými stahy dělohy a otevíráním děložního krčku. Trvá přibližně 3 - 10 hodin.

Vypuzovací stádium:
Je období, kdy dochází k vypuzení štěňat a trvá zhruba 2 - 8 hodin. Při velkém počtu štěňat se však často značně prodlouží.

Poporodní stadium:
Je charakteristické ustávajícími stahy dělohy a vypuzováním placent. Toto stádium končí odchodem posledního lůžka.

Pro porod je vhodné pro fenu připravit nízkou bednu nejlépe čtvercového tvaru, jejíž jedna strana by měla být o 10 až 30 cm větší než je délka feny. Pro velká plemena je třeba ještě bednu na vnitřních stranách opatřit laťkou nebo hranolem, který zabrání těsnému nalehnutí feny na stěnu bedny a tím zalehnutí štěněte.

Přestože je porod fyziologický proces, je to období pro fenu dosti rizikové. Je tedy velmi vhodné se domluvit se svým veterinářem aby v době porodu byl v dosahu a mohl příp


Poznaj Mikróba II.

18. dubna 2011 v 18:49 Aktivity

Poznaj Mikróba

Tak poznajte mikróba podľa zadania.
Druhý diel
AKÝ DRUH SALMONELLY JE NA OBRÁZKU ? STAČÍ SKRATKA.
Obrázok:
Nápoveda:
- salmonella
- je rod gram-negativních baktérií z čeledi Enterobacteriaceae, jehož zástupci způsobují onemocnění člověka a zvířat. Jedná se vesměs o pohyblivé, rychle rostoucí baktérie, nenáročné na podmínky. Mezi nejvýznamnější onemocnění člověka způsobené salmonelami patří břišní tyfus, břišní paratyfus a salmonelóza z potravin. Dělí se na víc než 2500 sérotypů, které se liší hlavně antigeny O a H. Zdrojem jsou hlavně ptáci. Přenáší se hlavně masem a vejci.

ZDROJ: Wikipedia

Poznaj Mikróba

15. dubna 2011 v 19:08 Aktivity

Poznaj Mikróba

Takže hlavne pre tých čo majú absolvovanú mikrobiológiu :)

OTÁZKY: Čo je na obrázku stačí iba skrátene

Obrázok:

Nápoveda:

- anaerobná gramnegatívna bičíkatá tyčinkovitá baktéria žijúca v hrubom čreve teplokrvných živočíchov
- Je jedným s najdôležitejších zástupcov črevnej mikroflóry a jej prítomnosť je potrebná pre správny priebeh tráviacich procesov v čreve.

ZDROJ OBRÁZKA A TEXTU: WIKIPÉDIA

Mor včelieho plodu

14. dubna 2011 v 12:00 Články

Mor včelieho plodu

Autor: MVDr. S. Kollar
Kategória: Choroby včiel (Infekčné choroby)

Původce: Penibacillus larvae larvae
- sporulující fakultativně anaerobní tyčinka.
Kultivace je velmi obtížná a podařila se až počátkem 20. století. Vůči chemickým i fyzikálním vlivům je mimořádně odolný.

Patogeneze: včelí larvy se nakazí sporami požitými s potravou. Nejvnímavější jsou larvičky do stáří 24 hodin. V žaludku larev spory vyklíčí a odtud pronikají do tělní dutiny a do hemolymfy, jíž jsou zaneseny do všech orgánů a dochází k sepsi.
Po zavíčkování larva hyne a postupně se mění na hnědou táhnoucí se kašovitou hmotu. Při tomto procesu dochází k tvorbě plynů, které postupně vyplňují obsah buňky a po protržení víčka pronikají ven a vytváří typický klihový zápach.
Pro dospělé včely není tento zárodek patogení.

Klinické příznaky:
- mezerovitý plod
- změna barvy víček
- propadlá víčka
- víčka s dírkou
- klihový zápach


Pokud podezřelou buňku odvíčkujeme sirkou nebo větvičkou a hnědý páchnoucí obsah buňky se táhne jako nitka, je to poměrně jistý příznak moru včelího plodu (zkouška sirkou).

Diagnóza:
Klinické podezření je nutno potvrdit bakteriologickým vyšetřením. Obvykle se k vyšetření zasílá celý podezřelý plást, nejméně však 1 dm2 . Původce lze dále prokázat z medu, vosku, dospělých včel a měli.

Opatření při výskytu.
Při výskytu moru včelího plodu se ohnisko - celé stanoviště včelstev - utratí a likviduje spálením. Zlikviduje se i veškeré spalitelné příslušenství a včelařský materiál. Kolem ohniska se vymezí ochranné pásmo o poloměru 5 km. V tomto pásmu je nutno provést prohlídky všech včelstev. V případě pozitivního nálezu se vyhlásí nové ohnisko.


Kritériá prideľovania bodov pre posúdenie nároku na ubytovanie v Študentskom domove UVLF v Košiciach

12. dubna 2011 v 18:25 Oznamy

Kritériá prideľovania bodov pre posúdenie nároku na ubytovanie v Študentskom domove UVLF v Košiciach


LINK NA PREZRETIE: KLIKNI TU !


Domestikácia

12. dubna 2011 v 12:00 Články

DOMESTIKÁCIA

Autor: MVDr. Stanislav Kollar
Kategória: Kynológia


Vlk

,,Pes byl prvním domestikovaným zvířetem. Důkaz první domestikace sahá až do doby před čtrnácti tisíci lety. Obecně se však soudí, že počátkům ochočování a následné domestikace došlo před osmi až deseti tisíci roky."

První psovité šelmy se na zemi objevily před osmi miliony let. Dnes existuje 39 druhů psovitých šelem. Většina druhů rodu Canis (s výjimkou lišek) se sdružují do skupin - tzv. smeček. Smečka je společenství s přísným hierarchickým uspořádáním a výraznými ochranářskými tendencemi vůči mláďatům. Všichni psovití značkují své teritorium močí smíšenou se sekrety předkožkových žláz.

Pes byl prvním domestikovaným zvířetem. Důkaz první domestikace sahá až do doby před čtrnácti tisíci lety. Obecně se však soudí, že počátkům ochočování a následné domestikace došlo před osmi až deseti tisíci roky.


Kyno

O biologickém původu psa existuje několik teorií a pravděpodobně celá posloupnost jeho předchůdců nebude nikdy známa. Nejpravděpodobnějšími předchůdci dnešních domácích psů jsou zřejmě vlk a šakal.


šakal obecný

Je třeba si uvědomit, že domestikace probíhala při malé hustotě osídlení a s velkou pravděpodobností v různých časových obdobích v různých lokalitách. Zvířata byla záměrně selektována tak, aby vyhovovala požadavkům člověka - tedy především jako hlídači obydlí a pomocníci při lovu. Rozvíjející se obchod a cestování pak později vedly i k přemisťování psů a tím ještě množství jejich variací znásobily.

Didakticky lze proces domestikace rozdělit do čtyř období.
1. Nejstarší bylo volné přidružování divokých předků psa k člověku na základě prostých symbiotických vztahů.
2. Další etapou pak byla vzájemná závislost - schopnost psa samostatně se v přírodě trvale uživit se postupně vytrácela.
3. Následovala cílená selekce psů s určitými užitkovými vlastnostmi,
4. která nakonec vyústila v čistokrevnou plemenitbu.

Domestikace pak samozřejmě vedla k poměrně rozsáhlým fyziognomickým i psychickým změnám. Nejvíce změn je způsobeno skutečností, že při formování psích ras, byla vybírána zvířata nesoucí i v dospělosti řadu juvenilních znaků. Tento jev se nazývá neotenie.
Nejvýraznější fyzické rozdíly mezi domácími psy a jejich divokými předky jsou zkrácení čenichu, změny velikosti, změny barvy délky a kvality srsti. Nápadným domestikační znakem jsou převislé ušní boltce nebo omezený růst dlouhých kostí končetin (chodrodystrofie).
Obdobně se domestikace projevila i v chování. Typickou vlastností domácího psa je jeho relativní poddajnost, tedy omezení soupeřivosti o lepší hierarchické postavení.
U většiny plemen vedla domestikace též k omezení neofobie - strachu z nových a nepřátelsky vyhlížejících věcí a lidí. Požadavky na pracovní využití pak vedly k rozvoji dalších vlastností a schopností - vytrvalé štěkání, vystavování, přinášení zvěře a různých předmětů, schopnost pást různá hospodářská zvířata..

človek a pes

Úvod

11. dubna 2011 v 16:01 Články

Kynológia

Takže vytvoril som rubriku kynológia, pretože sú v skupine aj kynológovia, ktorí tu budú mať články.

..... Pár slov o kynológii


Kyno

Kynológia je zjednodušene veda o psoch (gr. kynos = pes a lat. logos = veda; canis = rodové označenie psovitých šeliem v latinčine). Kynologická veda má francúzsky pôvod.

Kynológia sa zaoberá psom ako najstarším a najbližším spoločníkom človeka všeobecne, čiže spája vedomosti o pôvode a genetike psa, šľachtiteľstvo psích plemien, výcvik psov a prácu so psami, psie športy, chov a odchov psov, ošetrovanie a starostlivosť o psov a okrajovo aj časti veterinárneho lekárstva a psiu psychológiu.

Na Slovensku kynológiu zastrešuje Slovenská kynologická jednota (SKJ), ktorá je členom Medzinárodnej kynologickej federácie FCI.

Poznaj vzorec

11. dubna 2011 v 15:53 | ADMIN |  Aktivity

Spoznajte tento vzorec

Takže aký je vzorec na tomto obrázku ?
Vzorec:
Názov:

Obrázok:
Nápoveda:
Hemiacetálová α-forma (v Haworthovej projekcii):
často sa využíva